Vi som jobbar med Nätpolarna Karlskoga!

Karlskoga kommun är projektägare och stiftelsen Let´s Make Love Great Again är initiativtagare till projektet som pågår under tre år.

Projektet är ett samarbete mellan många parter. Från Karlskoga kommun handlar det om ett konkret samarbete med bland andra kommunstyrelsen, kommunledningen, barn- och utbildningsförvaltningen, folkhälsoförvaltningen, socialtjänsten och EST.gruppen.

Andra parter i projektet är polisen och stiftelsen Let´s Make Love Great Again liksom många enskilda personer och experter med spetskompetens inom området som är med aktivt i olika delar av projektet.

Kontakta oss som jobbar!

Allmän E-post:
info@natpolarna.se

Nätpolarna telefon:
072 333 00 30

Niclas Lagerstam – Projektledare 
niclas@lmlga.se

Anna Blomquist – Projektmedarbetare 
anna@lmlga.se

Martin Bröms – Projektmedarbetare 
martin.broms@lmlga.se