Vi som jobbar med Nätpolarna Karlskoga!

Karlskoga kommun är projektägare och stiftelsen Let´s Make Love Great Again är initiativtagare till projektet som pågår under tre år.

Projektet är ett samarbete mellan många parter. Från Karlskoga kommun handlar det om ett konkret samarbete med bland andra kommunstyrelsen, kommunledningen, barn- och utbildningsförvaltningen, folkhälsoförvaltningen, socialtjänsten och EST.gruppen.

Andra parter i projektet är polisen och stiftelsen Let´s Make Love Great Again liksom många enskilda personer och experter med spetskompetens inom området som är med aktivt i olika delar av projektet.

Kontakta oss som jobbar!

Allmän E-post:
info@natpolarna.se

Om Nätpolarna Karlskoga

Nätpolarna Karlskoga är en del av Nätpolarna. Det är ett separat projekt som genomförs av Karlskoga kommun i samarbete med och efter en idé av Stiftelsen Let´s Make Love Great Again. Karlskoga är först i Sverige med satsningen som vi hoppas ska få många efterföljare i hela landet.

Tre av oss jobbar heltid under tre år med projektet – nära alla elever i Karlskogas grundskolor och i nära samarbete med lärare, rektorer, personal och elevhälsoteam.

Tillsammans vill vi skapa en trygg och säker miljö på nätet. Nätpolarna finns dagligen som stöd, bollplank och verktygslåda för alla som bor och lever i Karlskoga. Alla elever, lärare och vårdnadshavare kommer att få träffa oss varje termin och lära sig mer om nätet, samtalston och attityder och vad vi kan göra tillsammans.

Karlskoga kommuns ambition med att starta Nätpolarna är att arbeta med den slutliga visionen att vi en dag inte kommer att behövas. Att vi tills dess är en del av det goda samhället för den goda tonen mellan människor.