Om Nätpolarna

Nätpolarna bildades som ett initiativ av stiftelsen Let´s Make Love Great Again. Nätpolarna erbjuder skolor, kommuner, organisationer och arbetsplatser stöd, hjälp och brottsförebyggande samt hälsofrämjande utbildningar kring nätrelaterade frågor.

Experterna. Kunskapen. Metoderna. Viljan.

Näthat och utsatthet sprider sig. Till alla och överallt. Alla drabbas när vissa drabbas. Ett problem i hela skolan, ett problem för alla kommuner, ett samhälls- och arbetsmiljöproblem som växer, ett hot mot folkhälsan och samhällsklimatet.
Så där kan man hålla på. Det går att rabbla fler problem och tunga insikter. Det gör vi inte.

Nätpolarna erbjuder experterna, kunskaperna, metoderna och framförallt viljan att hitta lösningar och arbeta konstruktivt och positivt mot nätets dåliga sidor, promota de goda och finslipa ditt och ert arbete i alla nätrelaterade frågor.

Men ingen situation är den andra lik, dagens problem fixar vi inte med gårdagens lösning och vad som behöver göras skiljer sig åt över tid och rum. Därför skräddarsyr vi lösningarna för den stora eller lilla kommunen,
för enskilda skolor eller grundskolan i hela kommunen. Eller något annat format som passar er.

Vi utbildar personal, håller föreläsningar, arbetar förebyggande, brottsförebyggande och hälsofrämjande
möter medarbetare på studiedagar och samlingar, pratar på föräldramöten, jobbar ihop med andra delar av civilsamhället. Digitalt eller IRL.

Vi gör det i nära samarbete med Sveriges mest kunniga expertis och kompetens på området, i form av föreläsare, författare och forskare.

Hör av dig till oss.
Det är det vi är till för.
En kontakt med Nätpolarna är första steget till att vi gemensamt tar tag i det här och skapar något positivt tillsammans.

Se oss som ett bollplank eller en verktygslåda som tillsammans med ett brett spektra av specialister inom olika ämnen kan göra en konstruktiv insats för alla som vill lära sig mer om nätet och för mer positivt och inkluderande nätklimat.

Nätpolarna är kort och gott din polare på nätet.
Tillsammans har vi vad som krävs.
Kontakta oss så bygger vi en plan för just er och era behov.

Kontakta oss!

E-post:
info@natpolarna.se

Besöksadress:
Nätpolarna/Let´s Make Love Great Again
Kungsvägen 35
691 31 Karlskoga

Postadress:
Stiftelsen Let´s Make Love Great Again
BOX 15
691 21 Karlskoga