Om Nätpolarna

Nätpolarna bildades som ett initiativ av stiftelsen Let´s Make Love Great Again. Nätpolarna erbjuder skolor, kommuner, organisationer och arbetsplatser stöd, hjälp och brottsförebyggande samt hälsofrämjande utbildningar kring nätrelaterade frågor.

Som ett första steg har Nätpolarna startat ett stort projekt tillsammans med Karlskoga kommun. Karlskoga är, i ett treårigt projekt, först i Sverige med att jobba utifrån Nätpolarnas koncept men flera andra kommuner har redan visat ett aktivt intresse för vårt arbete.

Projektet i Karlskoga utgör en för Sverige unik satsning med fokus på förebyggande arbete i kommunens alla skolor där skolledning, lärare, övriga medarbetare och elever samt vårdnadshavare är involverade. 

Nätpolarna kan användas som en resurs i det dagliga skolarbetet, arbetsplatsen eller föreningen.

Se oss som ett bollplank eller en verktygslåda som tillsammans med ett brett spektra av specialister inom olika ämnen kan göra en konstruktiv insats för alla som vill lära sig mer om nätet och för mer positivt och inkluderande nätklimat.

Nätpolarna är kort och gott din polare på nätet.
Tillsammans har vi vad som krävs.
Kontakta oss så bygger vi en plan för just er och era behov.

Kontakta oss!

Telefon:
072 333 00 30

E-post:
info@natpolarna.se


Besöksadress:
Nätpolarna/Let´s Make Love Great Again
Kungsvägen 35
691 31 Karlskoga

Postadress:
Stiftelsen Let´s Make Love Great Again
BOX 15
691 21 Karlskoga