Tydligt samband mellan barn och ungas psykiska hälsa och användandet av sociala medier

Det är nu bevisat att det finns en koppling mellan barn och ungas närvaro i digitala medier och hur dom mår psykiskt, fastslår en färsk rapport från Statens medieråd som publicerades förra veckan.⁣

De mer självklara kopplingarna som exempelvis psykisk ohälsa till följd av ren nätmobbning framgår tydligt, vilket inte är oväntat. Mobbning via sociala medier eller andra digitala kanaler kan vara precis lika påfrestande för den utsatte som om det sker på skolgården eller på arbetsplatsen, ifall någon har trott något annat. ⁣

Vad man också lyckats fastslå är psykisk ohälsa till följd av det man kallar orealistiska kroppsideal. Vad gäller denna biten är flickor och unga kvinnor kraftigt överrepresenterade, då många känner en stark press att leva upp till de skönhetsideal som främst kvinnliga influencers visar upp i sina digitala kanaler. I många fall leder detta till ätstörningar.⁣

Lotta Borg Skoglund, överläkare och docent i psykiatri, gav en väldigt bra liknelse när hon kommenterade rapporten i @sverigesradiop1: ”Digitala medier och skärmar är här för att stanna. Jag ser det som när bilarna kom. I början körde vi runt utan bilbälte och avgasrenare, sedan förstod vi att vi var tvungna att anpassa oss till den nya tekniken, för att inte utsättas för faror. Vi blev då noga med att bygga bilar på ett säkert sätt.”⁣

Hur ska man då agera som vårdnadshavare för att hjälpa barnen att undvika att hamna i negativa spiraler? Borg Skoglund menar att det är oerhört viktigt att bygga tillit och kommunicera med barnen. Hon uppmanar vårdnadshavare att vara närvarande och engagerade, istället för att jobba med förbud och tvång. Då riskerar man att barn sluter sig och blir ensamma i den digitala djungeln. ⁣

Sisella Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, avslutade med att poängtera att ovanstående inte enbart är ett problem för barn och unga, utan att det faktiskt är ett växande samhällsproblem. Det är många vuxna som också bör se över sitt användande av digitala medier och skärmar.

Något för oss alla att tänka på helt enkelt!⁣