Stort tack Karlskoga för vårens temavecka i Folkets Hus!

Nu är vårens temavecka i Karlskoga färdig. Elever och lärare valde ämnen m.m. genom referensgruppen och vi på Nätpolarna levererade utefter önskemål. Vi vill tacka alla fantastiska elever som har lyssnat engagerat och skickat in frågor, all skolpersonal för ett fint samarbete både före och på plats i Folket hus, alla fritidsledare som varit på plats och engagera sig. Tack även till polisen Karlskoga och den fantastiska personalen på Folkets hus samt alla övriga inblandade. Det var otroligt roligt. Nu hoppar vi ut i skolorna och möter eleverna klassvis under hela våren.

Kärlek till er alla!