Referensgruppsmöte

Hurra!

⁣⁣7 januari hade vi det det första referensgruppsmötet med lärare och fritidsledare. Planeringen för vecka 13 är i full gång. Vi hade drygt fyra timmar då vi brainstormade och utbytte en massa kreativa idéer som kommer att göra arbetet lättare för alla inblandade. ⁣⁣Förutom temaveckan så diskuterade vi en hel del om det löpande arbetet som en viktig bit i det hela. Att vi finns som en resurs varje dag. Att skolorna kan vara trygga med att höra av sig till oss närhelst de önskar.⁣⁣ Den här direktkontakten med skolorna och lärare samt fritidsledare gör allting så mycket enklare.⁣⁣

Hurra, säger vi en gång till!