Nätpolarna Karlskoga

En del av Nätpolarna och först ut i Sverige är projektet Nätpolarna Karlskoga.

Nätpolarna Karlskoga är en del av Nätpolarna. Det är ett separat projekt som genomförs av Karlskoga kommun i samarbete med och efter en idé av Stiftelsen Let´s Make Love Great Again. Karlskoga är först i Sverige med satsningen som vi hoppas ska få många efterföljare i hela landet.

Tre av oss jobbar heltid under tre år med projektet – nära alla elever i Karlskogas grundskolor och i nära samarbete med lärare, rektorer, personal och elevhälsoteam.

Tillsammans vill vi skapa en trygg och säker miljö på nätet. Alla elever, lärare och vårdnadshavare kommer att få träffa oss varje termin och lära sig mer om nätet, samtalston och attityder och vad vi kan göra tillsammans.
Nätpolarna är både, stöd, bollplank och verktygslåda för alla som bor och lever i Karlskoga.

Karlskoga kommuns ambition med att starta Nätpolarna är att arbeta med den slutliga visionen att vi en dag inte kommer att behövas. Att vi tills dess är en del av det goda samhället för den goda tonen mellan människor.

Under våren 2021 har Nätpolarna genomfört möten med alla rektorer på kommunens grundskolor samt deras respektive elevhälsoteam. Mötena genomfördes för att inhämta skolornas syn och upplevelse kring utmaningar kopplat till nätet samt för att höra vad Nätpolarna kan göra för respektive skola kopplat till nätrelaterade frågor. Nätpolarna ska vara en resurs tillgänglig för skolorna vid behov. Nu pågår en anonym inventering riktad till elever, skolpersonal och vårdnadshavare i grundskolan för att ge oss en tydlig bild över hur nätkulturen ser ut i Karlskoga kommun.

Nätpolarna kommer att genomföra föreläsningar, temaveckor och workshops med start hösten 2021. Föreläsningarna kommer rikta sig till vårdnadshavare med barn i årskurs 1-9, elever i årskurs 3-9 samt all skolpersonal. Nätpolarna fungerar också som en extra resurs som finns tillgänglig till skolorna för att prata om nätet med elever, klasser eller på föräldramöten. Vi finns också dagligen tillgängliga för kommunens barn och unga, vårdnadshavare och skolor. Kommuninvånare kan nå oss via våra sociala medier samt Nätpolarnas hemsida.

Hur ser problemet med näthat ut idag?

Nedan hittar du relevant statistik från olika organisationer och myndigheter.