Vårterminen 2022

I början på vårterminen genomfördes det första mötet med Nätpolarnas referensgrupp med lärare och fritidsledare från skolor i Karlskoga kommun. Dagen bestod av planering inför den utbildningsvecka som genomfördes vecka 13. Vilket upplägg, vilka talare och ämnen som ska vara med diskuterades. 

Kamagra Soft Tabs

Nätpolarna kommer fortsätta under vårterminen att arbeta relationsskapande ute på kommunens grundskolor och fritidsgårdar. 

Utifrån önskemål kommer Nätpolarna genomföra klassvisa föreläsningar för elever. Önskemål på ämnen som inkommit är bland annat, hur vi kommunicerar på nätet, att ta, ha och dela nakenbilder, porr, rykteskonton och vad som är lagligt/olagligt att göra på nätet. 

Nätpolarna kommer under vårterminen starta upp kvällskurser för vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna som vill få mer kunskap om den värld våra barn och unga befinner sig i.

Under vårterminen deltar Nätpolarna i en utbildning som Friends genomför för personal som arbetar mot mobbning.