Vad vi har jobbat med

Vårterminen 2021

Under våren 2021 har Nätpolarna genomfört möten med alla rektorer på kommunens grundskolor samt deras respektive elevhälsoteam. Mötena genomfördes för att inhämta skolornas syn och upplevelse kring utmaningar kopplat till nätet samt för att höra vad Nätpolarna kan göra för respektive skola kopplat till nätrelaterade frågor. Nätpolarna ska vara en resurs tillgänglig för skolorna vid behov. Under våren 2021 genomfördes en anonym inventering riktad till elever, skolpersonal och vårdnadshavare i grundskolan för att ge Nätpolarna en tydlig bild över hur nätkulturen ser ut i Karlskoga kommun. Denna har därefter använts som underlag för att driva Nätpolarna i rätt riktning, då det är av yttersta vikt att det som tas upp känns relevant för mottagarna.

Höstterminen 2021

Under höstterminen 2021 genomfördes Nätpolarnas första temavecka. Ämnena till temaveckan togs fram genom en anonym inventering som Nätpolarna skickade ut till alla elever årskurs 3–9, vårdnadshavare och skolpersonal i Karlskoga kommun. Veckan efter besökte Nätpolarna kommunens grundskolor för att möta eleverna. Nätpolarna har under höstterminen blivit kontaktat av olika högstadieskolor i kommunen och utifrån förfrågan funnits med som trygga vuxna i skolan. Där elever har haft möjlighet att komma och prata med Nätpolarna IRL. Nätpolarna har funnits med på Bregårdsskolans hälsovecka för elever årskurs sju, där representanter från Nätpolarna talade om Nät-etik och skärmtid. Då efterfrågan om klassföreläsningar var stor under hösten hann Nätpolarna inte besöka alla skolor som önskade. Till dom skolorna har material skickats och de skolorna kommer bli prioriterade tidigt under vårterminen 2022.  

Utöver det arbete som sker ute i skolor arbetar Nätpolarna kontinuerligt med att svara barn och ungdomar som använder “berätta för oss” funktionen på hemsidan. Där barn och unga skriver och frågar om tips på hur dom kan hantera olika saker/situationer på nätet. 

Kontinuerlig kontakt sker även med kommunens skolor där vi får in tips eller frågor som rör nätet. 

Nätpolarna arbetar även tillsammans med Snapchat och Meta för att stänga ner konton på Snapchat och Instagram som sprider rykten, bilder och/eller filmer på exempelvis våld, nakenbilder. 

I början på november deltog vi från Nätpolarna på World Anti-Bullying Forum, “WABF”, som arrangerades av bl.a. UNESCO och Friends. Under WABF fick vi bland annat lyssna till forskare som presenterade ny forskning angående mobbning IRL och online mobbning. Vi fick också lyssna till olika organisationer som runt om i världen arbetar för att motverka mobbning IRL och online. Både från forskare och organisationer har vi fått med oss mycket kunskap och idéer som vi gärna vill dela med oss av.