Vad vi kan göra

Vi finns här för dig som bollplank eller verktygslåda. Se oss som en spindel i nätet för barn och unga som blivit utsatta. Efter temaveckan, närvaro i klasser och på raster har vi haft kontakt med många barn som fått hjälp. Det har gällt alltifrån trakasserier, sexuella övergrepp och grova brott. Det kan vara lättare att berätta för en utomstående än att vända sig till någon på skolan. Eftersom barnen som blivit utsatta kan lägga mycket skuld och skam på sig själva.

Vill du anordna en temalektion, föreläsning eller annan workshop så hjälper vi dig med det. Inga frågor eller funderingar är för konstiga. Vi finns här för dig.

Temaveckan

Temaveckan infaller en gång per termin, vecka 13 på våren och vecka 41 på hösten. Det bestämdes på Nätpolarnas styrgrupp där skolan finns representerad. Upplägg, innehåll och föreläsare bokas i samråd med lärarnas referensgrupp.

Lärarnas referensgrupp

Nätpolarna och referensgruppen av lärare samt fritidsledare träffades på ett första möte den 07-01-22. Vi hade drygt fyra timmar då vi brainstormade och utbytte en massa kreativa idéer som kommer att göra arbetet lättare för alla inblandade. ⁣⁣Förutom temaveckan så diskuterade vi en hel del om det löpande arbetet som en viktig bit i det hela.